Zaloguj Się

Exspress Booster

By admin
05 Apr 2023
admin 05 Apr 2023
Share this article
Or copy link

Express Booster

Czy jesteś chętny na otrzymanie bonusu? Zarejestruj się na Mostbet i zbierz mnóstwo akumulatorów z czterech lub więcej wydarzeń i odblokuj tę ekskluzywną nagrodę!

express booster promo

Zostanie automatycznie aktywowany “Express Booster”,

zwiększający ogólny współczynnik kuponu.

Im więcej wydarzeń w kuponie, tym większy twój bonus!

Jak Działa Express Booster

  1. Zbieraj Ekspresy zarówno z linii pregame, jak i zLive
  1. Podczas dodaniu do kuponu 4 lub więcej wydarzeń o współczynniku wyższym niż 1,2 automatycznie aktywujesz ekspresowy booster, zwiększający całkowity współczynnik kuponu
  1. Rozmiar Express Booster’a jest obliczany według wzoru:

              1 + 0,01 * (N – 3), gdzie N = ilość wydarzeń w kuponie

  1. Maksymalny współczynnik Express Booster’a – 1.2

Podczas obstawiania bonusu od pierwszego depozytu, zakłady postawione za pomocą Express Booster nie są uwzględniane, jeśli współczynnik zakładu bez Express Booster nie spełnia kryteriów wymienionych w warunkach bonusu od pierwszego depozytu.

Mostbet Promos